ALAPÍTVÁNY

KRÉTA

Belépés a KRÉTA felületre

Belépés a KRÉTA e-ügyintési felületére

K R É T A  kapcsolattartó:
Horváthné Schein Éva ig.h.
+36-34 361-291
8:00 - 16:00
kozepiskola.oroszlany@gmail.com

2012-Közlemény

Iskolánk Oroszlány Város
Önkormányzata
2012. február 28-i
döntése értelmében a
HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

nevet viseli
2012. szeptember 1-jétől.
(Hamvas Béla életrajza)

Keresés

2015-Katonasuli

KATONASULI A GIMIBEN

Nagyszabású rendezvény volt 2015. január 7-én az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskolában. A gimnázium nyílt napján a katonai pálya által kínált lehetőségek tárultak fel a diákok és a rendezvényen részt vevő szülők előtt.

A gimnázium aulája soha nem látott még egyszerre ilyen sok katonát, és ennyi gyakorló fegyverzetet, harci technikai metszetet. A tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár lövész, harckocsizó, tüzér és páncéltörő alegységeinek képviseletében megjelent katonák rendkívül életszerű elbeszélése alapján a résztvevők megismerték a dandár feladatait, sokirányú tevékenységét. Beszéltek a katonai élet szépségeiről, a missziós feladatokra való felkészülés izgalmairól, de nem rejtették véka alá azokat a nehézségeket, megpróbáltatásokat sem, amivel a katonák szolgálatuk során találkoznak, amivel feladatuk teljesítése során megbirkóznak.

Pogrányi Zoltán zászlós előadásában elmondta, hogy a katonai pálya rendet, fegyelmet, fizikai állóképességet, magas-fokú szaktudást, az alkalmazott fegyverzet és harci technika tökéletes ismeretét és mesteri kezelését követeli meg mindazoktól, akik ezt a pályát választják maguknak. Aki Honvédségnél szeretne boldogulni, annak számot kell vetnie azzal is, hogy a katonai szervezet a hierarchiára, az alá- és fölérendeltségi viszonyok elfogadására, a parancs legjobb tudás szerinti végrehajtására és az együttműködésre épül. A katonai morál nem tűri az önzést, az önös érdeket, de az öndicséretet sem. A katonai szervezetben a közösségi szellem, az egymás iránti odaadás, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, valamint a bajtársiasság, mint vezérelv uralkodik.

A harci feladatokra történő felkészülés mellett a dandár számtalan esetben vett részt árvízvédelmi feladatokban, természeti katasztrófák elleni védekezésben illetve a következmények felszámolásában.

Csetei László törzszászlós vetített előadásából a résztvevők mindent megtudhattak, amit a harckocsikról és azok alkalmazásáról tudni kell.

Az előadásokat követően a termet pillanatok alatt átrendezték: a KatonaSulis 12. C osztály alaki bemutatója következett. Sorakozó négyes oszlopban, majd vezényszavak pattogtak: Jobbra át! Balra át! Hátra arc! Lépés indulj! Egyszerre csattogtak a léptek, felemelő látványt nyújtott Póczos tanár úr illetve Tóth Zoltán alezredes osztályának szereplése, amit a jól betanult menetdalokkal egészítettek ki.

Szakszerűségről, fegyelmezettségről és magas szintű felkészültségről adtak számot Tóth László testnevelő tanár úr diákjai. A fiúk és lányok aikido bemutatóját a közönség lenyűgöző figyelemmel kísérte.

A rendezvény Németh Andor őrnagy előadásával zárult, amit a gimnázium végzős osztályai hallgattak meg. A diákok az érettségi vizsga utáni továbbtanulási lehetőségekről tájékozódhattak. Az őrnagy úr részletesen elmondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre illetve az altiszti képzésre való jelentkezés feltételeit és követelményeit.

A nyílt nap keretében a KatonaSuli bemutatkozása mellett lehetőség nyílt angol, német, spanyol és rajz órák látogatására is.

Szöveg: Dr. Radványi Lajos ny. alezredes és Petrovics Renáta

Kép: Petrovics Renáta

 01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Látogatottság

500325
Mai nap:Mai nap:15
Tegnap:Tegnap:81
A héten:A héten:176
Ebben a hónapban:Ebben a hónapban:1500
ÖSSZESEN :ÖSSZESEN :500325

Nyelvvizsga

LanguageCert